การบริการด้านการศึกษา

ที่พัก

ค้นหาที่พักอาศัยที่เหมาะกับคุณ

international student accommodation housing desk apartment with "day: today, to do: be happy" on chalkboard

ที่พัก

ค้นหา — และตกแต่ง — ที่พักแห่งแรกในสหรัฐของคุณ

บริการที่คุณสามารถใช้ได้

ความพิเศษทั้งหมด

การศึกษาในสหรัฐอเมริกาให้อะไรที่มากกว่าแค่การศึกษาของคุณ ดูที่นี่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม — ที่พักอาศัย ความช่วยเหลือด้านวีซ่า และข้อมูลการทดสอบ

 • ความสนับสนุน

  ขอความช่วยเหลือเรื่องวีซ่าหรือใบรับรองเพื่อเป็นเอกสารประกอบการสมัครเรียนของคุณ

 • อาชีพ

  หาที่ฝึกงานหรือเรียนรู้เกี่ยวกับโอกาสในการทำงาน

 • การเงิน

  เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลือกเงินกู้สำหรับนักเรียน

 • การทดสอบ

  รับข้อมูลเกี่ยวกับการทดสอบที่คุณต้องทำ

 • อื่น ๆ

  เรียนรู้เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ เพื่อทำให้ชีวิตในอเมริกาของคุณง่ายขึ้น

Gray quarter circle in upper right corner

คำพยาน

Quotation mark.

สมัครรับข่าวสารล่าสุดจาก Study in the USA

คุณสามารถยกเลิกการสมัครสมาชิกได้ตลอดเวลา